Teikiame kokybiškas paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.
Klonio 14 B Druskininkai
LT-59272 66102, Lietuva

+370 68 462 855
+370 671 44 284
info@druskininkunamai.lt

Administracijos darbo laikas:
Pr - Pn 8.00 - 17.00
Įstaiga dirba visą parą

slider

VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai

Moderni įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas senyvo amžiaus asmenims

ir suaugusiems asmenims su negalia.

bg-image

Mūsų veiklos tikslas:

užtikrinti pagyvenusiems asmenims tokias gyvenimo sąlygas,

kad jie galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, nebūtų pažeidžiamos jų teisės ir orumas.

15
14
13
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Veiklos tikslas

Veiklos  tikslas – užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, teikiame žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra, kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, švietimu ir ugdymu, padedančią kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti ryšius su šeima ir visuomene.

Apie mus

about-01

Druskininkų globos ir slaugos namai – tai šiuolaikiška socialinių paslaugų įstaiga, siekianti žengti koja kojon pagal šių dienų paslaugų poreikio tendencijas, ES keliamus reikalavimus, turinti teikiamų paslaugų licencijas (globos, globos namuose, slaugos, kineziterapijos).

Druskininkuose, tai yra vienintelė įstaiga, kuri teikia kompleksines socialines paslaugas ir leidžia asmeniui bei jo artimiesiems pasirinkti paslaugų paketus pagal poreikį, t.y. ilgalaikę (trumpalaikę) globą Druskininkų globos ir slaugos namuose ar paslaugas asmens namuose. Teikiamos paslaugos gali būti pakopinės, t.y. kai teikiamos paslaugos asmens namuose nebetenkina, tarpininkaujame parenkant bei apgyvendinant senelius globos namuose. Vienišiems žmonėms gulint slaugos ligoninėse ar gydymo įstaigose, galime juos lankyti ir rūpintis, prižiūrėti laikinai paliktus namus, atlikti kitus pavedimus.

Jūsų laukiame nuostabiame gamtos kampelyje, Druskininkų centre Klonio g. 14 B. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose ar keturviečiuose kambariuose, atsižvelgiant į gyventojų interesus ir poreikius, sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį.

about-02

Globos namuose gyventojai gali naudotis:

– erdvia poilsio zona,

– biblioteka,

– virtuvėlėmis,

– visoje teritorijoje veikiančiu bevieliu Wi-Fi interneto ryšiu.

Gyventoju patogumui įrengtas naujas liftas.

Sunkios būklės žmonėms teikiama slauga, organizuojamos medikų konsultacijos bei kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Atstumai nuo mūsų

Kaunas

Kaunas yra už 140 km.

Vilnius

Vilnius yra už 130 km.

Alytus

Alytus yra už 60 km.

Mūsų teikiamos paslaugos

Druskininkų globos ir slaugos namuose teikiamos paslaugos.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS:

Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų.

Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe.

Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.

TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS:

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.

Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.

Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.

APGYVENDINIMAS:

Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).

Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

MAITINIMAS:

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS:

Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.

Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.

Asmeniui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją.

Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.

SOCIALINIS DARBAS, BENDRAVIMAS:

Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS:

Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.

Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.

ASMENINĖS HIGIENOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS:

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

  • gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
  • drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
  • pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
  • naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
  • personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;

savarankiški asmenys patys naudojasi buitine skalbimo mašina, dušu, vonia ir kt.

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS:

Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Organizuojama kultūrinė veikla:

  • valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
  • išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
  • muzikinės saviraiškos ugdymas (dainavimas), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas),
  • sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų),
  • sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, spaudą (pagal poreikį gyventojai aprūpinami knygomis, spauda), žiūrėti televizijos laidas, video juostas, naudotis kompiuteriu, internetu ir kt.

DARBINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS:

Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, dailės, floristikos, maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo priežiūros, ir kt.

PAGALBA RENGIANTIS, MAITINANTIS, PRAUSIANTIS IR KT.:

Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.

KITOS PASLAUGOS, REIKALINGOS ASMENIUI PAGAL JO SAVARANKIŠKUMO LYGĮ IR POREIKIUS:

Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra.

Perkama spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto paslaugos.

DOKUMENTAI, REIKALINGI PRIIMANT Į GLOBOS NAMUS:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos).

Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.

Priimami asmenys iš visos Lietuvos.

Galerija

Kviečiame peržiūrėti mūsų globos namų nuotraukų galeriją:

Savanorystė

Druskininkų globos ir slaugos namai laukia motyvuotų savanorių, kurie galėtų skirti savo laiką, įgūdžius, žinias ir prisidėti prie orios mūsų senelių, tėvų kasdienybės palaikymo!

Jūsų geranoriškas darbas, bendravimas, šypsena, kartu su senoliais išgertas arbatos puodelis pradžiugins ir nuskaidrins jų kasdienybę. Kartu praleistas laikas bus prasmingas ir pradžiugins mūsų globotinus. Ačiū visų jų vardu.

Norite prisidėti prie senolių globos ?

Maloniai laukiame Jūsų žinutės.

Norėdami susisiekti su mumis, užpildykite žemiau pateiktą formą.

Jūsų vardas (privalomas)

Jūsų pavardė (privaloma)

Jūsų el. paštas (privalomas)

Žinutė (privaloma)

PARAMA (1,2 %)

Mieli mūsų esami ir būsimi bičiuliai, rėmėjai, norintys mus paremti galite pervesti
1,2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba pagal galimybes mus paremti pervedant pinigus į mūsų sąskaitą:

AB „Swedbank“, A/S LT167300010152526060

VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai

Aušros g. 24-7, 44172 Kaunas

Įmonės kodas 304514379

Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti!

Kainos

Globos paslaugos yra mokamos.

Gyventojai priimami tarpusavio susitarimu arba Savivaldybės nukreipimu.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui nuo 950 € per mėnesį.

Šiuo metu turime dvi laisvas vietas: vieną moteriai ir vieną vyrui.

VŠĮ Druskininkų globos ir slaugos namai

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontaktai

Jeigu turite klausimų galite skambinti žemiau nurodytais telefonais arba užpildyti formą ir mes su Jumis susisieksime.

8 (684) 62855

8 (671) 44 284

Jūsų vardas (privaloma)

Jūsų telefonas (privaloma)

Jūsų el. paštas (privalomas)

Tema

Klausimas/žinutė

VšĮ Druskinikų globos ir slaugos namai

Tai moderni įstaiga, teikianti kokybiškas paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.