Druskininkų globos ir slaugos namai

Šiuolaikiška socialinių paslaugų įstaiga

Žengiame koja kojon pagal šių dienų paslaugų poreikio tendencijas, ES keliamus reikalavimus.

front_01
02
01
icon_13

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 • Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.
 • Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų.
 • Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
 • Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe.
 • Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
icon_15

TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

 • Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.
icon_05

APGYVENDINIMAS

 • Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).
 • Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).
 • Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
icon_07

MAITINIMAS

 • Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną.
  Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo
  dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
 • Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus
  dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.
 • Gyventojams pagal jų pareikštą norą, perkami maisto produktai.
icon_16

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

 • Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
 • Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.
 • Asmeniui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją.
 • Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, chirurgų, okulistų, odontologų, protezuotojų, bendrosios praktikos) paslaugomis.
icon_11

SOCIALINIS DARBAS, BENDRAVIMAS

 • Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

 • Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

icon_10

KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS

 • Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas.
  Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.
 • Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant tarpusavy ar su artimaisiais ir pan.
icon_14

ASMENINĖS HIGIENOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

 • Gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigoje
  numatytą tvarką);
 • Drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami
  pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • Medicininio pedikiūro;
 • Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo
  ir kt.).
icon_12

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS

 • Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Socialinio darbuotojo paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
 • Valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • Išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai
  renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos);
 • Muzikinės saviraiškos ugdymas (dainavimas), meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas, floristika, dailės dirbiniai, piešimas);
 • Sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų);
 • Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, spaudą
  (pagal poreikį gyventojai aprūpinami knygomis, spauda), žiūrėti televizijos laidas,
  naudotis kompiuteriu, internetu ir kt.
icon_01

DARBINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

 • Socialinio darbuotojo pagalba sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, dailės, floristikos, maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo priežiūros, ir kt.
icon_09

PAGALBA RENGIANTIS, MAITINANTIS, PRAUSIANTIS IR KT.

 • Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.

 • Pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali
  tvarkytis kambarių);

 • Naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);

 • Personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas,
  pedikiūras ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip
  vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;

 • Savarankiški asmenys patys naudojasi buitine skalbimo mašina, dušu, ir kt.

icon_02

KITOS PASLAUGOS, REIKALINGOS ASMENIUI PAGAL JO SAVARANKIŠKUMO LYGĮ IR POREIKIUS

 • Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra;
 • Perkama spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto
  paslaugos.

DOKUMENTAI, REIKALINGI PRIIMANT Į GLOBOS NAMUS:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 • Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos).
 • Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.
 • Priimami asmenys iš visos Lietuvos, Ukrainos.
galerija032
01
02

Užklausos forma

Jeigu turite klausimų, drąsiai kreipkitės bei užpildykite kontaktų formą! Mūsų darbuotojai su Jumis susisieks greitu metu!