Apie mus

DRUSKININKŲ GLOBOS IR SLAUGOS NAMAI

Šiuolaikiška socialinių paslaugų įstaiga, siekianti žengti koja kojon pagal šių dienų paslaugų poreikio tendencijas, ES keliamus reikalavimus, turinti teikiamų paslaugų licencijas (globos, globos namuose, slaugos, kineziterapijos).

Druskininkuose, tai yra vienintelė įstaiga, kuri teikia stacionarias apgyvendinimo socialines paslaugas ir leidžia asmeniui bei jo artimiesiems pasirinkti paslaugas pagal poreikį, t.y. ilgalaikę arba trumpalaikę globą ar slaugą Druskininkų globos ir slaugos namuose.

Jūsų laukiame nuostabiame gamtos kampelyje, Druskininkų centre Klonio g. 14 B. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose ar keturviečiuose kambariuose, atsižvelgiant į gyventojų interesus ir poreikius, sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį.

Globos namuose gyventojai gali naudotis:
– erdvia poilsio zona, dviem bendromis erdvėmis TV su internetu.
– biblioteka,
– visoje teritorijoje veikiančiu bevieliu Wi-Fi interneto ryšiu.
- gyventojų patogumui įrengtas naujas liftas.
- organizuojamos išvykos į miesto renginius, muziejų, parodas, socialinių darbuotojų priežiūroje.

Misija

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas ir užtikrinant žmonėms kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei organizavimą, skatinant savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, atsižvelgiant į jų amžių, negalios pobūdį.

Vizija

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.

front_01
01
02
galerija007
01
02

Vertybės

Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.

Įstaigos siekis – laimingas besišypsantis gyventojas. Vertiname ir gerbiame Įstaigos gyventojus, rūpinamės jų gyvenimo kokybe, pažanga ir tobulėjimu. Gebame įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus. Gyvenimo kokybė suprantama kaip fizinių, psichologinių, socialinių santykių, materialinių poreikių patenkinimas bei kaip asmeninis jausmas, kylantis dėl pasitenkinimo ar nepasitenkinimo gyvenimu.

Esame profesionalūs, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir operatyviai, siekiame, kad mūsų veiksmai būtų kuriantys vertę. Vertiname atsakomybę, dirbame sąžiningai, priimamus sprendimus grindžiame profesiniu išmanymu, už atliktus darbus esame atsakingi Įstaigos gyventojams, kolegoms ir sau. Vertiname teisingumą – elgiamės sąžiningai, etiškai ir teisingai. Esame teisinga ir socialiai atsakinga organizacija, jaučiame įsipareigojimą Įstaigos bendruomenei ir aplinkai.

Nuolatos analizuojame ir vertiname savo veiklą, kurią siekiame tobulinti. Nuolat siekiame geresnių rezultatų. Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendiname. Esame pasirengę pokyčiams, skatiname pažangias idėjas.

Esame atsakinga įstaiga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieškome novatoriškų sisteminių socialinių ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. Puoselėjame tvarumą, kuris yra svarbi socialinės, ekonominės, kultūrinės ir ekologinės raidos sąlyga, paremta aiškia juridine plėtros baze ir priimamų sprendimų racionalumu. Taikome inovacijas, ieškome naujų idėjų, koncepcijų, technologijų, formų, metodų ir procedūrų, siekiant tobulinti Įstaigos valdymo, administravimo ir paslaugų teikimo veiklas.

Galerija